Reģistrēties Reģistrēties
PieslēgtiesPieslēgties
 

Mājas lapas lietošanas noteikumi

         

Paldies, ka esat apmeklējuši SIA ”TROJA” ražotajām ceļa zīmēm veltīto mājas lapu www.celazimes.lv.  Ļoti ceram , ka šeit jūs atradīsiet visu nepieciešamo informāciju par uzņēmuma ražoto produktu - ceļa zīmes un šī mājas lapa jums kļūs par svarīgu informācijas avotu. Lai nerastos dažādi, tostarp, juridiska rakstura pārpratumi, aicinām iepazīties ar mūsu mājas lapas lietošanas noteikumiem.

www.celazimes.lv  mājas lapas lietošanas noteikumi:


1. www.celazimes.lv  mājas lapas (turpmāk – Mājas lapa) īpašnieks un administrators ir SIA „Troja” (turpmāk - Uzņēmums). Uzņēmumam ir tiesības grozīt un papildināt Mājas lapas lietošanas noteikumus;
2. Ieejot Mājas lapā, tās lietotājs piekrīt šiem Mājas lapas lietošanas noteikumiem.
3. Uzņēmums  nenes atbildību par Mājas lapas pieejamību lietotājiem bez pārtraukumiem vai kļūdām, kas radušās no Uzņēmuma neatkarīgu iemeslu dēļ.
4. Uzņēmums  patur tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas Mājas lapā vai tās saturā, kā arī jebkurā laikā ierobežot brīvu pieeju tai.
5. Mājas lapā ievietotajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs. Uzņēmums patur tiesības mainīt produktu cenas bez iepriekšēja brīdinājuma.
6. Uzņēmums neatbild par tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, tai skaitā plānoto un neiegūto peļņu, kas var rasties Mājas lapas izmantošanas vai neizmantošanas rezultātā.
7. Mājas lapa var saturēt saites uz citām fiziskām vai juridiskām personām piederošām vai pārraudzītām mājas lapām. Uzņēmums neuzņemas atbildību par citu fizisko vai juridisko personu piederošo vai pārraudzīto mājas lapu saturu vai piedāvātajiem pakalpojumiem, kā arī par zaudējumiem vai kaitējumiem, kas radušies to apmeklējuma rezultātā, izmantojot Mājas lapā izvietotās saites.
8. Nedrīkst veikt vai pieļaut darbības, kas būtu vērstas pret Mājas lapas sistēmas drošību, stabilitāti un ātrumu. Aizliegts veikt jebkādas darbības, kā rezultātā tiek mainīts Mājas lapas kods, funkcionalitāte vai saturs.
9. Uzņēmuma Mājas lapā esošie autoru darbi, tai skaitā grafiskie attēli, teksts, dati, informācija, dizains, saturiskā un vizuālā informācija ir Uzņēmuma īpašums un autortiesību objekts. Mājas lapas vai tās daļu kopēšana, reproducēšana, pārpublicēšana, glabāšana vai kāda citāda publiska un komerciāla izmantošana ir aizliegta, izņemot, ja ir saņemta Uzņēmuma rakstiska piekrišana.
10. Nosūtot Mājas lapai informāciju, sūtītājs uzņemas pilnu atbildību par tās saturu, tā nedrīkst būt inficēta ar datorvīrusiem, šai informācijai ir jāpieder informācijas nosūtītājam vai viņam ir jābūt tiesībām to lietot un nodot Uzņēmumam. Ja informācijas nosūtītājam, nosūtot informāciju Uzņēmumam, nebija tiesību to darīt un ar šādu informācijas nosūtīšanu ir pārkāptas trešo personu tiesības, kurām pieder šī informācija vai kurām ir tiesības to lietot, tad Uzņēmums neatbild par tiešajiem vai netiešajiem zaudējumiem, kas būs nodarīti trešajai personai ar šādu trešās personas nelikumīgu informācijas izmantošanu.
11. Ja netiek ievēroti Mājas lapas lietošanas noteikumi Uzņēmumam  ir tiesības bez brīdinājuma liegt piekļuvi Māja lapai.


www.celazimes.lv